UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thị xã và Tuyên truyền viên pháp luật xã, phường

Ngày đăng: 21/04/2023 07:04