06:35 Thứ bảy , Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

Thông báo: Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk tạm ngừng hoạt động

18/01/2024 15:56

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk (địa chỉ trụ sở công ty tại số 28 Ybih Aleo, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 20/01/2024 đến hết ngày 20/7/2024.

Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 18.12.2023)

20/12/2023 09:28

Ngày 18/122023, Sở Tư pháp cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Đắk Lắk Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên ...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 9.8.2023)

10/08/2023 15:52

Ngày 9/8/2023, Sở Tư pháp cấp Thẻ Đấu giá viên cho ông Lê Quang Trình hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Nguyên...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 24.7.2023)

26/07/2023 10:22

Ngày 24/7/2023, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Trung Nguyên...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 4.7.2023)

06/07/2023 07:36

Ngày 4/72023, Sở Tư pháp cấp Thẻ Đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Yến Nhi hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 26.6.2023)

29/06/2023 15:47

Ngày 26/6/2023, Sở Tư pháp ban hành quyết định thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Võ Văn Tài, lý do: Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk và ông Võ Văn Tài thoả thuận thanh lý hợp đồng lao động...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 09.6.2023)

13/06/2023 09:38

Ngày 09/6/2023, Sở Tư pháp ban hành quyết định thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Lê Quang Trình, lý do: Công ty đấu giá hợp danh Đại An và ông Lê Quang Trình thoả thuận thanh lý hợp đồng lao động...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 15.5.2023)

16/05/2023 15:27

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê thay đổi thành viên hợp danh: xoá tên bà Trần Thị Tý và đấu giá viên Lưu Thị Thu Hiền, bổ sung ông Nguyễn Văn Khuya và ông Nguyễn Tấn Lực...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 10.4.2023)

12/04/2023 16:24

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê thay đổi địa chỉ trụ sở từ số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột sang trụ sở mới tại tầng 2, số C22 Hoàng Văn Thái, phường Tân An, thành phố...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 22.02.2023)

22/03/2023 10:35

Ngày 22/2/2023, Sở Tư pháp cấp Thẻ Đấu giá viên cho bà Vũ Thị Ánh Tuyết hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê...

Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 20.12.2022)

22/12/2022 08:34

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh PGL tại tỉnh Đắk Lắk thay đổi địa chỉ trụ sở từ số 38 Cao Thắng, phường Tân An sang tầng trệt số 142 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk...

DS tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 06.12.2022)

07/12/2022 14:38

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh thay đổi địa chỉ trụ sở từ số 185 Hà Huy Tập, TP. Buôn Ma Thuột sang trụ sở mới tại số 212 Hà Huy Tập, TP. Buôn Ma Thuột ...

[1352/STP-HCBTTP] lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

29/11/2022 09:26

Thực hiện Công văn số 4490/BTP-BTTP ngày 11/11/2022 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản...

Liên kết website