09:50 Thứ hai , Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 10.5.2024)

13/05/2024 10:07

Ngày 10/5/2024, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ thay đổi lần 04 cho Công ty đấu giá hợp danh Đak Mê Tây Nguyên: thay đổi danh sách thành viên hợp danh...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 05.4.2024)

08/04/2024 09:59

Ngày 05/4/2024, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ thay đổi lần 03 cho Công ty đấu giá hợp danh Đak Mê Tây Nguyên: địa chỉ trụ sở, số điện thoại của Công ty; căn cước công dân, nơi cư...

Thông báo: Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk tạm ngừng hoạt động

18/01/2024 15:56

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk (địa chỉ trụ sở công ty tại số 28 Ybih Aleo, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 20/01/2024 đến hết ngày 20/7/2024.

Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 18.12.2023)

20/12/2023 09:28

Ngày 18/122023, Sở Tư pháp cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Đắk Lắk Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên ...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 18.12.2023)

19/12/2023 09:52

Ngày 18/12/2023, Sở Tư pháp quyết định cấp Thẻ Đấu giá viên Vũ Đình Phúc- hành nghề đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 13.10.2023)

15/10/2023 10:26

Ngày 13/10/2023, Ngày 13/10/2023, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động thay đổi lần thứ 05 cho Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh do thay đổi trụ sở...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 9.8.2023)

10/08/2023 15:52

Ngày 9/8/2023, Sở Tư pháp cấp Thẻ Đấu giá viên cho ông Lê Quang Trình hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Nguyên...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 24.7.2023)

26/07/2023 10:22

Ngày 24/7/2023, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Trung Nguyên...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 4.7.2023)

06/07/2023 07:36

Ngày 4/72023, Sở Tư pháp cấp Thẻ Đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Yến Nhi hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 26.6.2023)

29/06/2023 15:47

Ngày 26/6/2023, Sở Tư pháp ban hành quyết định thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Võ Văn Tài, lý do: Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk và ông Võ Văn Tài thoả thuận thanh lý hợp đồng lao động...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 09.6.2023)

13/06/2023 09:38

Ngày 09/6/2023, Sở Tư pháp ban hành quyết định thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Lê Quang Trình, lý do: Công ty đấu giá hợp danh Đại An và ông Lê Quang Trình thoả thuận thanh lý hợp đồng lao động...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 15.5.2023)

16/05/2023 15:27

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê thay đổi thành viên hợp danh: xoá tên bà Trần Thị Tý và đấu giá viên Lưu Thị Thu Hiền, bổ sung ông Nguyễn Văn Khuya và ông Nguyễn Tấn Lực...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 10.4.2023)

12/04/2023 16:24

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê thay đổi địa chỉ trụ sở từ số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột sang trụ sở mới tại tầng 2, số C22 Hoàng Văn Thái, phường Tân An, thành phố...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 22.02.2023)

22/03/2023 10:35

Ngày 22/2/2023, Sở Tư pháp cấp Thẻ Đấu giá viên cho bà Vũ Thị Ánh Tuyết hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê...

Liên kết website