17:26 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022

Danh sách Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 23.6.2022

24/06/2022 10:36

Ngày 20.6.2022 Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 12/TP-ĐKHĐ cho Chi nhánh Đắk Lắk Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên

Thông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất

20/06/2022 15:04

Công văn 2011 ngày 16/6/2022 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất thông báo kết quả của kỳ kiểm tra

Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật đấu giá tài sản

17/05/2022 10:11

Đề cương báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật đấu giá tài sản

Công văn 1178 và các văn bản kèm theo về tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản lần thứ nhất

19/04/2022 08:55

Công văn 1178 và các văn bản kèm theo về tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản lần thứ nhất

Liên kết website