17:07 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh trên địa bàn tỉnh cập nhật đến ngày 22.6.2022

24/06/2022 08:15

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 40.01.0006/TP/ĐKHĐ ngày 12/10/2012 của VPLS Bình Lý và Giấy đăng ký hoạt động số 40.04.0048/TP/ĐKHĐ ngày 26/4/2019 của Văn phòng...

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPLS Tín Nghĩa

28/04/2022 10:44

Ngày 28/4/2022 Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPLS Tín Nghĩa

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Phúc An Phát

28/04/2022 10:32

Ngày 21/4/2022 Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc An Phát

Liên kết website