18:59 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024

Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư và Chi nhánh TCHNLS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cập nhật đến 16/7/2024)

16/07/2024 15:17

Ngày 15/7/2024, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Khánh Linh & Cộng Sự, Công ty Luật TNHH MTV Hãng luật Lê Gia

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh TCHNLS trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 20.03.2024)

21/03/2024 10:19

Sở Tư pháp ghi nhận việc thành lập Văn phòng giao dịch của VPLS La Minh tại TP. BMT, ghi nhận việc thành lập Văn phòng giao dịch của VPLS Đình Duy tại huyện Lắk

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh TCHNLS trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 26.02.2024)

27/02/2024 11:13

Ngày 22/02/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPLS Trần Huỳnh (Trưởng VPLS chết)

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và Chi nhánh trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 20.01.2024)

20/01/2024 14:09

Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH MTV Thành công và cộng sự, cập nhật thông tin chi nhánh Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng luật Lê Gia tại Quy Nhơn

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư va chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 29/12/2023)

03/01/2024 15:29

Ngày 26/12/2023 Sở Tư pháp tỉnh đã thu hồi GĐKHĐ của VPLS Đức Lưu; Ngày 29/12/2023 Sở Tư pháp cấp Giấy ĐKHĐ của chi nhánh của VPLS Lam Sơn, Công ty Luật TNHH Cao Nguyên TQT

Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư và Chi nhánh TCHNLS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cập nhậ đến ngày 20/12/2023)

20/12/2023 11:35

Ngày 18/12/2023, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên NXP

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (cập nhật đến ngày 17.10.2023)

17/10/2023 13:49

Ngày 12/10/2023 Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH MTV Thành công và cộng sự

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 21.9.2023)

21/09/2023 09:49

Ngày 20.9.2023 Sở Tư pháp cấp lại Giấy ĐKHĐ cho Công ty Luật TNHH MTV Tín Việt

Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 22/08/2023)

23/08/2023 09:57

Ngày 22/08/2022, Sở Tư pháp cấp lại Giấy ĐKHĐ của Công ty Luật TNHH MTV Hải Anh

Liên kết website