10:15 Thứ ba , Ngày 24 Tháng 05 Năm 2022

Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực – một biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

06/04/2022 10:12

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản; tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của...

Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17/03/2022 07:29

Để người nộp thuế và người dân thực hiện kịp thời chính sách và được hưởng tính ưu việt của chính sách đã ban hành, ngày 11/3/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn...

Bộ Thông tin và Truyên thông hướng dẫn thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

11/03/2022 11:14

Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số tinh thần Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội

22/01/2022 07:41

Ngày 11/12, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 336/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển...

Quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”

04/01/2022 10:11

Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về việc ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

Triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử và máy quét mã QR

23/12/2021 08:43

Để triển khai tiện ích phòng chống dịch COVID-19 trên thẻ CCCD gắn chip và tiếp tục tích hợp các tiện ích khác giúp người dân, cơ quan tổ chức sử dụng các tiện ích trên thẻ CCCD gắn chip, góp phần...

Thúc đẩy chuyển đổi số

20/12/2021 14:58

Hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành xu thế chung của cả thế giới, song cũng là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển mỗi quốc gia. Những cụm từ như “phát triển số”, “Quốc gia số”, “Chính phủ...

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

09/12/2021 08:54

Thu phí điện tử không dừng là hình thức thu phí áp dụng công nghệ hiện đại để nhận diện xe tự động khi qua trạm thu phí và trừ tiền vào tài khoản giao thông của chủ phương tiện nên chủ phương tiện...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”

01/12/2021 09:01

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành,...

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

16/11/2021 09:26

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đang diễn ra từ ngày...

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

15/11/2021 09:12

Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND (sau đây gọi là Chương trình).

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” – hoạt động điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

09/11/2021 07:57

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) được tổ chức vào ngày 09/11 hằng năm, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp...

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

04/10/2021 08:27

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Liên kết website