09:43 Thứ hai , Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024

Đề cương Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về Tư vấn pháp luật

15/07/2022 11:07

Công văn số 2432/BTP-BTTP ngày 13/7/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP (kèm theo Đề cương báo cáo, Phụ lục)

Liên kết website