20:57 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024

Cập nhật Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 30/5/2024)

31/05/2024 08:52

Ngày 30/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm 01 Giám định viên pháp y...

Cập nhật Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 27/5/2024)

28/05/2024 09:45

Ngày 27/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm 20 Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài nguyên và môi trường...

Cập nhật Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 19/3/2024)

20/03/2024 16:24

Ngày 19/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm 03 Giám định viên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: ông Hồ Sỹ Dục, ông Lê Trọng Nghĩa và ông Phan...

Cập nhật Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 23/01/2024)

25/01/2024 10:35

Ngày 23/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm 03 Giám định viên lĩnh vực thông tin và truyển thông: ông Nguyễn Công Bẩy, ông Ngô Xuân Hoà và ông Hà Văn...

UBND tỉnh công bố Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2023 (tính đến hết ngày 31/12/2023)

19/01/2024 07:46

Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND Công bố Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ...

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 27/12/2023)

29/12/2023 10:01

Ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Giám định viên lĩnh vực văn hoá đối với ông Y Kô Niê

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 12/12/2023)

14/12/2023 08:56

Ngày 12/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự đối với 03 cá nhân: Nguyễn Thanh Liêm (Nguyễn Văn Liêm), Nguyễn Văn Chiến,...

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 24/11/2023)

27/11/2023 14:14

Ngày 24/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực Tài chính đối với ông Phạm Thông

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 08/9/2023)

11/09/2023 14:11

Ngày 08/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Giám định viên pháp y - Đặng Văn Đáng (Đặng Sơn Đáng

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 05/7/2023)

06/07/2023 10:44

Ngày 05/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm 04 Giám định viên tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông: Nguyễn Sơn Thành, Trần Xuân Tiệp, Bùi Minh Long...

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 29/3/2023)

30/03/2023 15:30

Ngày 29/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND và Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm 02 Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài nguyên và môi trường...

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 07/02/2023)

08/02/2023 14:14

Ngày 07/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (07 trường hợp)

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 31/01/2023)

31/01/2023 16:27

Ngày 31/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám định viên pháp y - Nguyễn Như Khánh

Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 31/12/2022)

27/01/2023 15:48

Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND Công bố Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ...

Liên kết website