Klei mrâo lu mnuih thâo

Đắk Lắk có 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2121- 2025

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó...

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Để giúp các nhà hảo tâm dễ dàng tiếp cận và ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch, ngày 16/9 Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ...

Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”

Nhằm kịp thời vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy thông qua các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” - 04/10, ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9251/UBND-NC