Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”

06/10/2021

Nhằm kịp thời vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy thông qua các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” - 04/10, ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành...