20:41 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2023

11/05/2023 14:11

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023 (sau đây gọi là Hội đồng), chiều ngày 10/5/2023, Hội đồng đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để...

Liên kết website