10:54 Thứ hai , Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 11.6.2024)

13/06/2024 10:10

Ngày 11/6/2024, Sở Tư pháp quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Bùi Xuân Bình - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Vũ Văn Đại...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 11.6.2024)

12/06/2024 10:21

Ngày 11/6/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Vũ Văn Đại: bổ sung công chứng viên hợp danh Bùi Xuân Bình...

Cập nhật Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 30/5/2024)

31/05/2024 08:52

Ngày 30/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm 01 Giám định viên pháp y...

Cập nhật Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 27/5/2024)

28/05/2024 09:45

Ngày 27/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm 20 Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài nguyên và môi trường...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 22.5.2024)

24/05/2024 10:47

Ngày 22/5/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Lương Thanh Đức; địa chỉ trụ sở tại số 529 Giải Phóng, tổ dân phố 7,...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 16.5.2024)

17/05/2024 16:25

Ngày 16/5/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho: 1. Văn phòng công chứng Hoàng Văn Việt: xoá tên 02 công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng là ông Vũ Trung...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 16.5.2024)

17/05/2024 16:20

Ngày 16/5/2024, Sở Tư pháp quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên đối với ông Vũ Trung Thành và bà Trần Thị Mai Anh - Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng tại Văn...

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên hành nghề trên địa bàn tỉnh (đến ngày 10.5.2024)

13/05/2024 10:07

Ngày 10/5/2024, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ thay đổi lần 04 cho Công ty đấu giá hợp danh Đak Mê Tây Nguyên: thay đổi danh sách thành viên hợp danh...

Liên kết website