18:17 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022

Danh sách Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 23.6.2022

24/06/2022 10:36

Ngày 20.6.2022 Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 12/TP-ĐKHĐ cho Chi nhánh Đắk Lắk Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/6/2022

24/06/2022 10:23

Sở Tư pháp ghi nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng: VPCC Đàm Mạnh Hà bổ sung CCV hợp danh Đinh Xuân Dũng, VPCC Phan Hữu Thọ bổ sung CCV hợp đồng Lê Thị Hoa,...

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh trên địa bàn tỉnh cập nhật đến ngày 22.6.2022

24/06/2022 08:15

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 40.01.0006/TP/ĐKHĐ ngày 12/10/2012 của VPLS Bình Lý và Giấy đăng ký hoạt động số 40.04.0048/TP/ĐKHĐ ngày 26/4/2019 của Văn phòng...

Thông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất

20/06/2022 15:04

Công văn 2011 ngày 16/6/2022 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất thông báo kết quả của kỳ kiểm tra

Danh sách Công chứng viên cập nhật đến ngày 31/5/2022

13/06/2022 10:20

Ngày 31/5/2022 Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho CCV Đặng Thị Nam Bắc

Thông báo về việc lựa chọn luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

01/06/2022 15:49

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (được sửa đổi, bổ sung...

Tài liệu hướng dẫn một số chức năng trên Hệ thống thông tin Đăng ký và Quản lý Hộ tịch

26/05/2022 14:43

Ngày 25/5/2022 Sở Tư pháp có Công văn 593/STP-HCBTTP v/v nghiên cứu, triển khai chức năng nâng cấp, bổ sung mới trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật đấu giá tài sản

17/05/2022 10:11

Đề cương báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật đấu giá tài sản

Liên kết website