07:35 Thứ bảy , Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

Thông báo số lượng hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực và số lượng tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/02/2024 13:59

Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 25/TB-STP ngày 28/02/2024 về số lượng hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực và số lượng tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 27.02.2024)

28/02/2024 13:53

Ngày 27/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Lan Anh...

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh TCHNLS trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 26.02.2024)

27/02/2024 11:13

Ngày 22/02/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPLS Trần Huỳnh (Trưởng VPLS chết)

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 23.02.2024)

26/02/2024 13:46

Ngày 23/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đặng Văn Quỳnh...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 05.02.2024)

06/02/2024 14:28

Ngày 05/02/2024, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Hoàng Văn Việt do thay đổi Trưởng văn phòng...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 02.02.2024)

05/02/2024 14:23

Ngày 02/02/2024, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trần Quang Phụng do thay đổi Trưởng văn phòng, địa chỉ email và cập nhật chỗ ở hiện nay của công chứng viên...

UBND tỉnh công bố Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến hết ngày 23/01/2024)

25/01/2024 10:35

Ngày 23/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm 03 Giám định viên lĩnh vực thông tin và truyển thông: ông Nguyễn Công Bẩy, ông Ngô Xuân Hoà và ông Hà Văn...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 19.01.2024)

23/01/2024 08:27

Ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa: xoá công chứng viên hợp danh Dương Thị Khánh Ly...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 19.01.2024)

22/01/2024 08:24

Ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Dương Thị Khánh Ly - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa...

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư và Chi nhánh trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 20.01.2024)

20/01/2024 14:09

Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH MTV Thành công và cộng sự, cập nhật thông tin chi nhánh Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng luật Lê Gia tại Quy Nhơn

UBND tỉnh công bố Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2023 (tính đến hết ngày 31/12/2023)

19/01/2024 07:46

Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND Công bố Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ...

Thông báo: Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk tạm ngừng hoạt động

18/01/2024 15:56

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk (địa chỉ trụ sở công ty tại số 28 Ybih Aleo, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 20/01/2024 đến hết ngày 20/7/2024.

Liên kết website