19:06 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 27.6.2024)

28/06/2024 11:00

Ngày 27/6/2024, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Lương Thanh Đức

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 27.6.2024)

28/06/2024 10:57

Ngày 27/6/2024, Sở Tư pháp quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho ông Lương Thanh Đức và bà Phạm Ngọc Dung - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lương Thanh Đức

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 11.6.2024)

13/06/2024 10:10

Ngày 11/6/2024, Sở Tư pháp quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Bùi Xuân Bình - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Vũ Văn Đại...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 11.6.2024)

12/06/2024 10:21

Ngày 11/6/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Vũ Văn Đại: bổ sung công chứng viên hợp danh Bùi Xuân Bình...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 22.5.2024)

24/05/2024 10:47

Ngày 22/5/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Lương Thanh Đức; địa chỉ trụ sở tại số 529 Giải Phóng, tổ dân phố 7,...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 16.5.2024)

17/05/2024 16:25

Ngày 16/5/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho: 1. Văn phòng công chứng Hoàng Văn Việt: xoá tên 02 công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng là ông Vũ Trung...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 16.5.2024)

17/05/2024 16:20

Ngày 16/5/2024, Sở Tư pháp quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên đối với ông Vũ Trung Thành và bà Trần Thị Mai Anh - Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng tại Văn...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 09.5.2024)

10/05/2024 11:19

Ngày 09/5/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Phương: xoá công chứng viên hợp danh Phạm Thị Hoàn...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 09.5.2024)

10/05/2024 10:15

Ngày 09/5/2024, Sở Tư pháp quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Phạm Thị Hoàn - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Phương...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 25.4.2024)

26/04/2024 16:12

Ngày 25/4/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa: bổ sung công chứng viên hợp danh Hoàng Thị Ngọc...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 25.04.2024)

26/04/2024 16:09

Ngày 25/4/2024, Sở Tư pháp quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Hoàng Thị Ngọc - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 17.4.2024)

22/04/2024 16:28

Ngày 17/4/2024, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Lan Anh

Liên kết website