17:16 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/6/2022

24/06/2022 10:23

Sở Tư pháp ghi nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng: VPCC Đàm Mạnh Hà bổ sung CCV hợp danh Đinh Xuân Dũng, VPCC Phan Hữu Thọ bổ sung CCV hợp đồng Lê Thị Hoa,...

Danh sách Công chứng viên cập nhật đến ngày 31/5/2022

13/06/2022 10:20

Ngày 31/5/2022 Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho CCV Đặng Thị Nam Bắc

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng cập nhật đến ngày 12.4.2022

13/04/2022 08:36

Ngày 12.4.2022 Sở Tư pháp ghi nhận việc xóa đăng ký hành nghề và chấm dứt tư cách thành viên hợp danh đối với Công chứng viên Hoàng Thị Thanh Thủy tại VPCC Nguyễn Thị Mai Phương

Danh sách Công chứng viên cập nhật đến ngày 12.4.2022

13/04/2022 08:33

Ngày 12.4.2022 Sở Tư pháp xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Hoàng Thị Thanh Thủy

Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (tính đến ngày 22.3.2022)

23/03/2022 16:03

Ngày 22/3/2022, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Kim Loan

Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (tính đến ngày 22.3.2022)

23/03/2022 15:58

Ngày 22/3/2022, Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Vũ Thị Vĩnh và Vũ Thị Kim Loan

Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (tính đến ngày 10.3.2022)

11/03/2022 09:42

Ngày 10/3/2022, Sở Tư pháp ghi nhận việc bổ sung công chứng viên hợp đồng Trần Xuân Sơn làm việc tại Văn phòng công chứng Nguyễn Bá Kính

Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (tính đến ngày 10.3.2022)

11/03/2022 09:38

Ngày 10/3/2022, Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Trần Xuân Sơn

Liên kết website