11:15 Thứ hai , Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/05/2024 10:39

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về khởi nghiệp, nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức,...

Cần đẩy mạnh đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

05/03/2024 10:07

Triển khai Công văn số 455/VPCP-KSTT ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính (TTHC) trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật,...

Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

31/01/2024 15:44

Ngày 09/01/2024 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa...

Mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/01/2024 11:11

Để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, cụ thể cho việc thực hiện hỗ trợ kinh phí kinh phí đối với  tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030,...

Điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam

18/12/2023 05:03

Đây là một trong các nội dung tại Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Ban Bí thư ra chỉ thị về tổ chức Tết Giáp Thìn 2024

30/11/2023 17:13

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, ngày 23/11/2023, thay mặt Ban Bí thư,...

Quy định mới đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

26/11/2023 06:52

Ngày 19/10/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều...

Chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/10/2023 07:08

Ngày 10/10/2023, HĐND tỉnh tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND quy định về chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh...

Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

23/10/2023 10:56

Ngày 03/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh

12/10/2023 10:51

Để tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung...

Liên kết website