07:57 Thứ bảy , Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

31/01/2024 15:44

Ngày 09/01/2024 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa...

Mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/01/2024 11:11

Để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, cụ thể cho việc thực hiện hỗ trợ kinh phí kinh phí đối với  tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030,...

Điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam

18/12/2023 05:03

Đây là một trong các nội dung tại Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Ban Bí thư ra chỉ thị về tổ chức Tết Giáp Thìn 2024

30/11/2023 17:13

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, ngày 23/11/2023, thay mặt Ban Bí thư,...

Quy định mới đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

26/11/2023 06:52

Ngày 19/10/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều...

Chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/10/2023 07:08

Ngày 10/10/2023, HĐND tỉnh tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND quy định về chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh...

Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

23/10/2023 10:56

Ngày 03/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh

12/10/2023 10:51

Để tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung...

Hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do bố trí, sắp xếp lại từ ngày 25/6/2019 đến ngày 31/12/2021

25/08/2023 19:22

Ngày 14/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do bố trí, sắp xếp lại từ ngày 25/6/2019 đến...

Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

23/08/2023 19:19

Để hoàn thiện thể chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 14/7/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND quy...

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

08/08/2023 14:52

Để kịp thời xử lý một số nội dung không còn phù hợp về mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; đồng thời bổ sung quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch...

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện Ea Súp và M’Đrắk

03/08/2023 14:49

Ngày 14/7/2023, Hội đồng nhân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn ngân sách nhà nước...

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác an toàn giao thông trong quá trình thi công kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

30/07/2023 16:18

Thời gian qua, thực hiện quy định về đảm bảo an ninh, an toàn tại các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường bộ trên địa bàn tỉnh, các nhà thầu thi công đã bố trí hệ thống cảnh báo...

Liên kết website