18:38 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

22/06/2022 08:00

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định...

Quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

13/06/2022 15:48

Ngày 08/6/2022 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4718/UBND-NC về việc tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch covid-19 khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Chương trình định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

26/05/2022 08:52

Đắk Lắk là tỉnh có nhiều tiềm năng về khoáng sản, trong đó chiếm ưu thế là khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá, cát, sét), ngoài ra đã phát hiện các loại khoáng sản khác có giá trị kinh tế cao như...

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA trên địa bàn tỉnh

09/05/2022 15:53

Ngày 08/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND cho ý kiến thống nhất về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA. Theo đó, thống nhất nội dung điều chỉnh chủ trương đầu...

Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

29/04/2022 14:47

Ngày 08/4/2022, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã ban hành Đề án số 08-ĐA/TU về “Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án). Theo đó, Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể gồm:

Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030

22/04/2022 14:00

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”

20/04/2022 07:59

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm...

Thủ tướng Chính phủ ban hành các Bộ tiêu chí quốc gia về: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025

12/04/2022 15:44

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết...

Danh sách 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

22/03/2022 07:37

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine

14/03/2022 15:38

Tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine,...

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

07/03/2022 08:24

Để triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, UBND tỉnh Đắk...

Quy định mới về đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

03/03/2022 08:20

Đây là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập...

Chủ tịch UBND tỉnh gửi Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước

25/02/2022 15:28

Chủ tịch UBND tỉnh gửi Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước

Sửa đổi, bổ sung một số chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh

24/02/2022 08:53

Để khắc phục bất cập, hạn chế của một số chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng cao hiệu quả, thu hút nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn voi, ngày 17/12/2021, HĐND tỉnh khóa X đã...

Các chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

22/02/2022 14:37

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Nghị định quy định chế độ miễn, giảm...

Liên kết website