19:10 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024

Danh sách tổ chức đăng ký tham gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 20.03.2024)

21/03/2024 10:16

Sở Tư pháp cấp lại, đồng thời thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL, người thực hiện TGPL của VPLS Tân An, Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk; thay đổi nội dung Giấy đăng ký...

Danh sách tổ chức đăng ký tham gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 04.03.2024)

04/03/2024 10:58

Ngày 01/3/2024, Sở Tư pháp cấp lại, thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL của Văn phòng luật sư Hiền và liên danh

Danh sách tổ chức đăng ký tham gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 29.12.2023)

29/12/2023 17:10

Ngày 29/12/2023, Sở Tư pháp thông báo công bố chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của VPLS Đức Lưu

Danh sách tổ chức đăng ký tham gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 13.12.2023)

13/12/2023 09:00

Sở Tư pháp công bố chấm dứt tham gia TGPL đối với Công ty Luật TNHH MTV Tín Việt, VPLS Hồng Đức; thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL của VPLS Nguyễn Mai Hiệp

Liên kết website