UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024.

Ngày đăng: 22/05/2024 08:26