UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thị xã và Tuyên truyền viên pháp luật xã, phường

Ngày đăng: 01/07/2022 07:25