Sở Tư pháp viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và thăm hỏi các gia đình chính sách tại buôn kết nghĩa Plum nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Ngày đăng: 27/07/2022 14:21