Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDtrên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày đăng: 14/09/2023 14:53