Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và cán bộ, công chức tham mưu công tác hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp và UBND xã, phường, thị trấn

Ngày đăng: 22/09/2023 15:50