20:04 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024

Lãnh đạo Sở

19/05/2021 10:26

Cơ cấu tổ chức

20/04/2021 08:00

Thông tin đường dây nóng (0262.3951303)

01/04/2021 14:42

Thông tin đường dây nóng

Danh bạ điện thoại phòng Tư pháp

01/04/2021 14:23

Danh bạ điện thoại phòng Tư pháp - 0262.3951303

Danh bạ điện thoại

01/04/2021 10:18

Danh bạ điện thoại

Giới thiệu chung

01/04/2021 10:16

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi...

Liên kết website