Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông

Ngày đăng: 19/07/2022 13:56