ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc - tư pháp trên địa bàn huyện Ea H’leo
Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung phối hợp công tác dân...
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI
Sáng ngày 24/11/2015, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị...
Đắk Lắk triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Đây là nội dung Kế hoạch số 7818/KH-UBND ngày 23/10/2015 của...
Một số nội dung của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
Luật Kinh doanh bất động sản (KDBĐS) năm 2014 được Quốc hội ...
Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nhằm công khai, minh bạch việc thu, nộp tiền thù lao công ch...
Huyện M’Drắk tổ chức Hội nghị triển khai các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Sáng ngày 17/11/2015, Ủy ban nhân dân huyện M’Drắk đã tổ chứ...
Triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường trên địa bàn tỉnh
Để thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Cảnh sát môi trường được ...
Mức thu lệ phí tối đa chứng thực bản sao từ bản chính là 200.000 đồng/bản
Đó là một trong những nội dung chính của Thông tư liên tịch ...
LIÊN KẾT WEBSITE
VIDEO CLIP  
  • Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm năm 2015 và hướng dẫn chuẩn hóa TTHC
  • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
  • Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
    Hôm nay: 2561
    Tổng cộng: 411659