01:26 Thứ hai , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2021

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt đông Công ty luật trách nhiệm hữu hạn HK & Gia Luật – Chi nhánh tại Đắk Lắk

15/06/2020 16:01

Chi nhánh tại Đắk Lắk của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn HK & Gia Luật thay đổi Trưởng chi nhánh từ luật sư Hồ Quang Khánh sang luật sư Lê Thanh Kiệt ...

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk của Công ty Luật TNHH Tindona Việt Nam

22/04/2020 08:32

Ngày 21/4/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 53/QD-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh...

Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân của bà Lưu Thị Thu Hiền

08/01/2020 09:55

Ngày 21/01/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 21/QD-STP về việc Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân của bà Lưu Thị Thu Hiền...

Liên kết website