04:29 Thứ ba , Ngày 30 Tháng 11 Năm 2021

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

15/11/2021 09:12

Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND (sau đây gọi là Chương trình).

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” – hoạt động điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

09/11/2021 07:57

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) được tổ chức vào ngày 09/11 hằng năm, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp...

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

04/10/2021 08:27

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

24/09/2021 08:37

Để tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước; gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19"

20/09/2021 15:08

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và nâng cao nhận thức,

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

14/09/2021 13:52

Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2-9-2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Thận trọng chia sẻ dữ liệu cá nhân, không bình luận trên nền tảng số có dấu hiệu đăng tải tin giả, thông tin vi phạm pháp luật

30/08/2021 08:00

Trong thời gian qua, các nền tảng số đã đóng góp quan trọng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, hiện tượng lộ lọt thông tin, dữ liệu trên các nền...

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

28/06/2021 14:03

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) hiện nay là không có thông tin về nền tảng số phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm giúp các doanh...

Từ 01/6/2021, người dân không cần mang Thẻ bảo hiểm y tế giấy khi khám chữa bệnh

16/06/2021 07:54

Từ ngày 01/6/2021, người bệnh có bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID thay thế cho việc sử dụng bảo hiểm y tế giấy. Cơ sở khám, chữa bệnh sử...

Người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử

08/06/2021 13:51

Đây là một nội dung quan trọng trong Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số...

Nhà xuất bản Tư pháp vận hành App điện tử các loại sách, giấy tờ, sổ hộ tịch và các xuất bản phẩm khác

27/05/2021 09:12

Ngày 20/4/2021 Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức công bố và chính thức vận hành App điện tử các loại sách, giấy tờ, sổ hộ tịch và các xuất bản phẩm khác

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

02/12/2020 15:53

Sáng ngày 02/12/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ký kết Quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn

27/11/2020 16:47

Ngày 24/11/2020, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính:

Liên kết website