03:33 Thứ ba , Ngày 30 Tháng 11 Năm 2021

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

25/11/2021 08:31

Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khoá IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 36 và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ...

Đảm bảo công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

10/11/2021 13:43

Ngày 14/5/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP điều chỉnh hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục do thiên tai, hỏa hoạn,...

Các nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

08/11/2021 13:53

Để Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ...

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

04/11/2021 07:51

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai...

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

02/11/2021 07:42

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau...

Một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

28/10/2021 07:43

Nhằm tạo thêm động lực giúp các doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực tái sản xuất, kinh doanh, có điều kiện giảm giá bán giúp tăng trưởng nên kinh tế trong tình hình dịch bệnh, Ủy ban Thường vụ...

Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025

27/10/2021 07:47

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng...

Hỗ trợ 1 triệu đồng đối với người cao tuổi phải cách ly y tế

26/10/2021 07:42

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và...

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

22/10/2021 07:36

Ngày 11/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư...

Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

21/10/2021 07:40

Ngày 01/10/2021, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh...

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

19/10/2021 13:44

Ngày 01/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo thạc sĩ hệ vừa làm vừa học

13/10/2021 08:44

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 tại các thôn, buôn, tổ dân phố

12/10/2021 09:19

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 2749/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 tại các thôn, buôn, tổ dân phố

Triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

12/10/2021 09:16

Nhằm khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh,...

Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

11/10/2021 07:59

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 ban hành...

Liên kết website