01:46 Thứ hai , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2021

Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9% giai đoạn 2021-2025

18/06/2021 13:21

Đây là một trong các mục tiêu về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em của Chương trình phòng ngừa, giảm...

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

17/06/2021 14:02

Ngày 16-6-2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5339/UBND-KGVX về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk có 54 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

17/06/2021 07:48

Ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Từ 01/6/2021, người dân không cần mang Thẻ bảo hiểm y tế giấy khi khám chữa bệnh

16/06/2021 07:54

Từ ngày 01/6/2021, người bệnh có bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID thay thế cho việc sử dụng bảo hiểm y tế giấy. Cơ sở khám, chữa bệnh sử...

Chính thức bãi bỏ Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với công chức từ 01/8/2021

14/06/2021 15:27

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên...

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh

14/06/2021 13:21

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia (CPC) diễn biến rất phức tạp, nguy cơ vượt biên trái phép về Việt Nam để tránh dịch là rất cao, nhất là nhóm người không có giấy tờ ngoại kiều, dẫn đến...

Ngành Tư pháp có số người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV cao nhất từ trước đến nay

11/06/2021 11:33

Theo danh sách Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa công bố chiều 10/6, nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội Khóa XV, ngành Tư pháp có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là lần đầu tiên ngành Tư pháp có số...

Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

09/06/2021 13:36

Ngày 22/4/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Theo đó, có 10 loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và...

Người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử

08/06/2021 13:51

Đây là một nội dung quan trọng trong Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số...

Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

07/06/2021 14:54

Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (có...

Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với lĩnh vực du lịch trong tình hình mới

02/06/2021 15:12

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3989/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong...

Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

31/05/2021 09:26

Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao...

Nhà xuất bản Tư pháp vận hành App điện tử các loại sách, giấy tờ, sổ hộ tịch và các xuất bản phẩm khác

27/05/2021 09:12

Ngày 20/4/2021 Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức công bố và chính thức vận hành App điện tử các loại sách, giấy tờ, sổ hộ tịch và các xuất bản phẩm khác

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trong năm 2021

25/05/2021 13:41

Nhằm triển khai thực hiện Công văn số 1477/VPCP-KGVX ngày 09/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021; Ban chỉ đạo phòng,...

Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh

24/05/2021 09:35

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác được giao hàng năm, qua đó phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn...

Liên kết website