14:13 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022
Số / ký hiệu 01/2019/QÐ-UBND
Nội dung trích yếu Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk
Ngày ban hành 19/04/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Huyện Lắk
Ghi chú
File đính kèm: 2019426114101.2019.QD-UBND Lak.pdf