14:03 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022
Số / ký hiệu 01/2019/QÐ-UBND
Nội dung trích yếu Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Ngày ban hành 10/09/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Huyện Krông Pắc
Ghi chú Kết quả xử lý Quyết định số 1560/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND huyện Krông Pắk
File đính kèm: 2020499752Quy che ban hanh kem theo QD 16.2019.QD.UBND.doc