14:44 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022
Số / ký hiệu 02/2019/QÐ-UBND
Nội dung trích yếu Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Lắk về việc sửa đổi Điều 2, Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk.
Ngày ban hành 20/06/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Huyện Lắk
Ghi chú
File đính kèm: 20197261043402.2019.QD-UBND Lak.pdf