13:40 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022
Số / ký hiệu 07/2019/QÐ-UBND
Nội dung trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế huyện
Ngày ban hành 27/03/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Huyện M'Đrắk
Ghi chú
File đính kèm: 20194261102107.2019.QD-UBND Mdrak.pdf