13:33 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022
Số / ký hiệu 01/2019/QÐ-UBND
Nội dung trích yếu Quyết định về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M'Drắk
Ngày ban hành 23/01/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Huyện M'Đrắk
Ghi chú
File đính kèm: 201921315282501.2019.QÐ-UBND Mdrak.pdf