14:45 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022
Số / ký hiệu 1325/2017/QÐ-UBND
Nội dung trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn
Ngày ban hành 28/03/2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Huyện Buôn Đôn
Ghi chú
File đính kèm: 201819920521325.2017.QÐ-UBND.pdf