UBND huyện Cư M’gar tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015” trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 11/05/2020 07:36