ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận bổ sung, cho thôi làm Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh
Ảnh: X.L

Căn cứ vào Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, trong năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 công nhận 77 thành viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh làm Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh. Thời gian qua, đội ngũ Báo cáo viên này đã thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến kiến thức pháp luật, quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân và thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, các cấp. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, một số thành viên đã nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc không có điều kiện thực hiện nhiệm vụ nên đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thực hiện công tác này.

Để tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 20/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc công nhận bổ sung và cho thôi làm Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh. Cụ thể như sau:
- Công nhận bổ sung 13 Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh là các cá nhân đang công tác tại các đơn vị: Sở Y tế, Cục Thống kê, Hội Liên hiệp Phụ nữ (mỗi đơn vị có 01 thành viên); Liên đoàn Lao động tỉnh (02 thành viên); Sở Công thương (03 thành viên), Sở Giáo dục và Đào tạo (05 thành viên).
- Cho thôi 05 trường hợp làm Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh thuộc các đơn vị: Sở Tư pháp, Cục Thống kê , Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh do nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc không có điều kiện thực hiện nhiệm vụ.
Như vậy, hiện nay đội ngũ Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh gồm 85 thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở tỉnh với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác, nơi cư trú và tham gia phổ biến pháp luật tại cơ quan, địa phương khác trong tỉnh khi có yêu cầu... Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao dân trí pháp lý, văn hóa pháp luật, góp phần giữ nghiêm trật tự kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả sự vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
B.L

 

Tin đã đưa
  • Sở Tư pháp tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại đơn vị kết nghĩa ( 31/05/2013 )
  • Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” của tỉnh họp triển khai Cuộc thi ( 30/05/2013 )
  • UBND Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Hội thi “Công chức Địa chính - Xây dựng phường, xã với kiến thức pháp luật” ( 28/05/2013 )
  • Quy định mới về thuốc tiêm trong thi hành án tử hình ( 27/05/2013 )
  • Phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” ( 23/05/2013 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016 (nguồn: drt.org.vn)
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2016 (nguồn: drt.org.vn)
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk