ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Xác nhận là người gốc Việt Nam
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • VĂN BẢN - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QPPL
  Click vào đây để xem kết quả hồ sơ Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
  STT
  MÃ SỐ HỒ SƠ
  CƠ QUAN
  NỘI DUNG
  NGÀY THỤ LÝ
  KẾT QUẢ
  1
  01/TĐVB
  Sở TNMT
  DT QĐ ban hành Quy định phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với Chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất nằm ngoài Khu, Cụm công nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  03/01/2017
  ĐANG XỬ LÝ 
  2
  02/TĐVB
  Sở LĐ, TB và XH
  DT QĐ thay thế QĐ số 39/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk
  13/02/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  3
  03/TĐVB
  Sở GTVT
  DT QĐ ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  13/03/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  4
  04/TĐVB
  Sở TNMT
  DT QĐ ban hành quy định áp dụng đối với các loại đất tại bảng giá đất; quy định hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất tại các QĐ của UBND tỉnh
  15/03/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  5
  05/TĐVB
  Sở TNMT
  DT QĐ bổ sung giá đất ở, giá đất nông nghiệp tại một số vị trí chưa được quy định theo đề nghị của UBND thành phố Buôn ma Thuột và UBND các huyện vào Bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
  21/03/2017
  ĐANG XỬ LÝ
  6
  06/TĐVB
  Sở Tài chính
  DT QĐ số lượng, chủng loại, giá mua máy móc, thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
  29/03/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  7
  07/TĐVB
  Sở Tài nguyên  và Môi trường
  QĐ về xử lý một số vướng mắc trong việc công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  25/04/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  8
  08/TĐVB
  Sở Tài nguyên  và Môi trường
  DT NQ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; KH SDĐ kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk
  19/05/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  9
  09/TĐVB
  Sở Tài chính
  DT QĐ về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  01/06/2017
   ĐANG XỬ LÝ
  10
  10/TĐVB
  Sở Tài chính
  DT NQ QĐ tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  02/06/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  11
  11/TĐVB
  Sở Tài chính
  DT NQ quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  02/06/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  12
  12/TĐVB
  Sở Tài chính
  DT NQ quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  05/06/2017
  ĐÃ CÓ KQ
  13
  13/TĐVB
  Sở Tài chính
  DT NQ quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuôc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  05/06/2017
  ĐÃ CÓ KQ

   

  Tin đã đưa