ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 17/12 đến 21/12/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
17/12
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ BA
18/12
Sáng
Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
19/12
Sáng
 
 
Chiều
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Cả ngày
Dự hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
THỨ NĂM
20/12
Sáng
Dự Hội nghị UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Dự hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
21/12
Sáng
Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2 (2014-2018) đối với văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để nghe các Sở, ngành, đơn vị báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Nam Thuận.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến 14/12/2018 ( 09/12/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến 07/12/2018 ( 30/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến 30/11/2018 ( 26/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018 ( 19/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến 16/11/2018 ( 12/11/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk