ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN KRÔNG BÔNG Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  1078/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện 25/05/2018
  02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Krông Bông 11/05/2016
  01/2016/QĐ-UBND Về mức thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn huyện Krông Bông 27/01/2016
  4904/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện quản lý; cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn 20/12/2013
  4111/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện 11/10/2013
  09/2013/NQ-HĐND Đề nghị thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Krông Kmar 10/01/2013
  2626/QĐ-UBND Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của huyện 22/11/2012
  1617/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Krông Bông 25/07/2012
  168/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế luân chuyển giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học trên địa bàn huyện 20/02/2009
  1