ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 01/2013/QĐ-UBND
  Nội dung trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011
  Ngày ban hành 20/11/2013
  Hình thức văn bản Quyết định
  Cơ quan ban hành Thành phố Buôn Ma Thuột
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download