ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 16/10/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Hội nghị diễn ra tại điểm cầu chính là Bộ Tư pháp và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, tham dự Hội nghị có: đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách pháp chế của một số sở, ban, ngành ở tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp và đại diện Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử  tỉnh để đưa tin về Hội nghị.

            Trong khuôn khổ Hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư pháp đã tập trung trình bày những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quán triệt, phổ biến nội dung các Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi về những bất cập vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất những nội dung mới cần tiếp tục cụ thể hoá hướng dẫn, triển khai trong thời gian tới..

            Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc và hoàn thành chương trình đề ra. Thành công của Hội nghị đã góp phần triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đưa Luật sớm đi vào cuộc sống./.

           

Nguyễn Hương

Tin đã đưa
  • Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù năm 2021 ( 16/10/2020 )
  • ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH ( 13/10/2020 )
  • Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ( 12/10/2020 )
  • Quy định mới về kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức ( 07/10/2020 )
  • Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2020 đã kết thúc với kết quả ấn tượng ( 01/10/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk