ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Thông tin đường dây nóng

 
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN QUA “ ĐƯỜNG DÂY NÓNG”
 
    CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM: Quyết định số 35/QĐ-STP
 

 

 

VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk CBộ pháp điển