ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 22/10 đến 26/10/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
22/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ BA
23/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
24/10
Sáng
Dự họp UBND tỉnh để thống nhất ý kiến, quan điểm giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ NĂM
25/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
26/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
 

 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 15/10 đến 19/10/2018 ( 15/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến 12/10/2018 ( 08/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến 05/10/2018 ( 01/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 24/9 đến 28/9/2018 ( 23/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 17/9 đến 21/9/2018 ( 17/09/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk