ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 Ngày 10/7/2019, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp khách trong nước tương ứng với từng nội dung chi. Ví dụ, mức chi tặng hoa để đón, tiễn khách nước ngoài tại sân bay được chi theo thực tế nhưng tối đa là 500.000 đồng/người; mức chi thuê phòng ở khách sạn đối với Đoàn khách hạng A là: Trưởng đoàn là 5.500.000 đồng/người/ngày; Phó đoàn là 4.5.00.000 đồng/người/ngày; Đoàn viên là 3.500.000 đồng/người/ngày….

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ chi theo nghị quyết này bao gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Bên cạnh quy định về các nội dung chi, mức chi, Nghị quyết còn quy định nguyên tắc chi như: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp khách phải đảm bảo trọng thị, tiết kiệm, hiệu quả. Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; phải công khai, minh bạch và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Chi tiết xem tại Vbpl.vn/daklak./.

 

Tin đã đưa
  • Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp ( 29/08/2019 )
  • Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2019 ( 27/08/2019 )
  • QUAN TÂM CÁC THÔNG ĐIỆP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA TRẺ EM TẠI DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019 ( 26/08/2019 )
  • GIAO LƯU VỚI SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỂN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM ( 26/08/2019 )
  • MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 23/08/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk