ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Tại Khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi quy định UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Để tổ chức soạn thảo, ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết Luật Chăn nuôi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 14/5/2019 về việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi, với nội dung cơ bản sau:

Phạm vi điều chỉnh của nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đối tượng áp dụng là các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết là ngân sách địa phương; thời gian trình ban hành trong Quý IV năm 2019.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức soạn thảo nghị quyết; tập trung nguồn lực soạn thảo, trình ban hành nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Chăn nuôi là ngày 01/01/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguyễn Hương


Tin đã đưa
  • SỞ TƯ PHÁP THAM DỰ GIẢI VIỆT DÃ TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 4 NĂM 2019 ( 03/06/2019 )
  • Sở Tư pháp tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại buôn kết nghĩa ( 31/05/2019 )
  • UBND huyện Cư Kuin phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” ( 31/05/2019 )
  • Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh ( 30/05/2019 )
  • Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” ( 29/05/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk