ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC LOẠI BIỂU MẪU
DANH MỤC CÁC LOẠI BIỂU MẪU ĐƠN, TỜ KHAI LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI
STT
TÊN BIỂU MẪU
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ
KÝ HIỆU
I.             Biểu mẫu thống kê số liệu đăng ký hộ tịch
1
Tại UBND cấp huyện, cấp xã
2
Tại Sở Tư pháp
TP-NG/HT-2010-TK.3
II.           Biểu mẫu Đơn, Tờ khai trong lĩnh vực hộ tịch
1
Tờ khai đăng ký kết hôn
2
Tờ khai đăng ký khai sinh
3
Tờ khai đăng ký việc giám hộ
4
Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
5
Tờ khai đăng ký việc nhận con
6
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)
7
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)
8
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
9
Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh)
10
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
11
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
12
Tờ khai đăng ký lại việc tử
13
Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài)
14
Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
15
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
16
Tờ khai Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
1
Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
III.           Biểu mẫu Đơn, Tờ khai trong lĩnh vực quốc tịch
Nhập quốc tịch Việt Nam
1
Tờ khai nhập quốc tịch
2
Bản khai lý lịch theo mẫu
Thôi quốc tịch Việt Nam
1
Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam
2
Đơn xin thôi quốc tịch Việt - Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ
3
Bản khai lý lịch
Trở lại quốc tịch Việt Nam
1
Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam
2
Bản khai lý lịch
Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
1
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam
2
Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam
IV.          Lĩnh vực Nuôi con nuôi
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
1
Đơn xin nhận con nuôi trong nước
2
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Dùng cho UBND cấp xã và Sở Tư pháp)
3
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, conđã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đối với trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi); nuôi con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi
1
Đơn xin nhận nuôi con nuôi (Dùng cho cấp xã)
Đăng ký nuôi con nuôi thực tế
1
Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế

 

Tin đã đưa
  • Biểu mẫu hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực Công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh) ( 12/10/2010 )
  • TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP ( 12/10/2010 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk