ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
NGƯNG MỘT PHẦN HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-UBND

Để rút gọn thủ tục, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 06/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngưng một phần hiệu lực thi hành của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh. Đây là Quyết định ngưng hiệu lực đầu tiên trong hệ thống văn bản QPPL của tỉnh.

Theo đó, việc ngưng hiệu lực thi hành này đối với phần nội dung quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND cho đến khi UBND tỉnh có quy định khác hoặc khi văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có quy định khác.

Đối với dự toán chi phí khảo sát đã được các Sở quản lý công trình chuyên ngành thẩm định nhưng chưa phê duyệt, chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định của các Sở quản lý công trình chuyên ngành để phê duyệt.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2020./.

 

                                                                                                 Phan Hiền

 

Tin đã đưa
  • UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ( 02/12/2020 )
  • Ký kết Quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn ( 27/11/2020 )
  • Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020 ( 25/11/2020 )
  • Tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2020 ( 23/11/2020 )
  • Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 20/11/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk