ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Đây là nội dung Công văn số 227/BTNN-TT của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp gửi Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đề nghị phối hợp công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Theo đó, Cục Bồi thường nhà nước đề nghị trong quá trình tiếp nhận các văn bản, phản ánh, kiến nghị và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cá nhân, tổ chức là thành viên của tổ chức mình hoặc các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo luật định đối với các vụ việc có nội dung yêu cầu Nhà nước bồi thường, các cơ quan, tổ chức nói trên gửi thông tin đến Cục Bồi thường nhà nước để Cục Bồi thường nhà nước kịp thời nắm bắt tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường nhà nước; từ đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Đối với các vụ việc có nội dung yêu cầu bồi thường nhà nước có tính chất phức tạp, cần có sự phối hợp hỗ trợ mang tính chuyên môn sâu, các cơ quan, tổ chức cần gửi văn bản về Cục Bồi thường nhà nước, trên cơ sở đó, Cục Bồi thường nhà nước sẽ có ý kiến hoặc cử người phối hợp thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khi triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, những địa phương có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước hoặc thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động đối với các vụ việc có nội dung yêu cầu bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án, các cơ quan, đơn vị thông tin, trao đổi với Cục Bồi thường nhà nước để có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Khi phối hợp thực hiện công tác giữa Cục Bồi thường nhà nước và các cơ quan nói trên, Cục Bồi thường nhà nước sẽ thực hiện trên nguyên tắc cung cấp các dịch vụ công không thu phí nhằm góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của các đối tượng được trợ giúp pháp lý, các đối tượng có nhu cầu tư vấn pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thu Hà

Tin đã đưa
  • Từ ngày 15/10/2020, bán bia cho người dưới 18 tuổi sẽ bị phạt ( 07/09/2020 )
  • GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ, NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 04/09/2020 )
  • BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ( 04/09/2020 )
  • Mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh ( 04/09/2020 )
  • HÔM NAY NGÀY 01/9, ĐỢT THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU ( 01/09/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk