ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, ngày 06/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1105/STNMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể - chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của tổ chức, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; tuyên truyền các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp, công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

Ngoài ra, cần tích cực giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; các thông tin về Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 tham khảo tại địa chỉ http://www.cbd.int/idb/2020.

H.C

Tin đã đưa
  • Tiếp tục thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện ( 19/05/2020 )
  • Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường ( 18/05/2020 )
  • Tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao ( 15/05/2020 )
  • BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ( 14/05/2020 )
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Đắk Lắk ( 13/05/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk