ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN KRÔNG BÚK Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Krông Búk 01/07/2020
  5610/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 07/11/2014
  01/2014/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Krông Búk 09/10/2014
  01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện 13/03/2014
  36/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ 07/01/2014
  03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Krông Búk 09/11/2012
  06/NQ-HĐND Về mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Krông Búk, giai đoạn 2011-2015 26/07/2012
  431/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng của huyện Krông Búk 08/02/2012
  430/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới trên địa bàn huyện 08/02/2012
  01/CT-UBND Tăng cường các biện pháp thu ngân sách năm 2012 trên địa bàn huyện Krông Búk 02/02/2012
  02/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Krông Búk giai đoạn 2011-2016 17/10/2011
  01/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Krông Búk 24/08/2011
  08/NQ-HĐND Thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện Krông Búk với UBMTTQ Việt Nam huyện Krông Búk nhiệm kỳ 2011-2016 29/07/2011
  02/CT-UBND Đẩy mạnh công tác phòng trừ thực vật xâm hại cây trồng trên địa bàn huyện 15/06/2010
  1513/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ báo cáo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 25/05/2010
  1 2