ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến 16/11/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
12/11
Sáng
 
 
Chiều
Dự họp giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2018.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ BA
13/11
Sáng
Dự họp Tổ công tác PPP rà soát tiến độ tham mưu của các đơn vị về các nội dung liên quan đầu tư theo hình thức PPP.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBDN tỉnh xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Victory; Hợp tác xã dịch vụ công bằng Ea Kmat Hòa Đông; hướng tuyến đường dây, vị trí đặt trạm dự án Trạm 110kv Hoà Phú và đấu nối.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
14/11
Sáng
Dự Lễ ký kết hợp tác về triển khai Chương trình đồng hành xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Giao ban công tác Tư pháp tháng 11 năm 2018.
Lãnh đạo Sở
Dự Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2017 – 2018.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Cả ngày
Dự Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết của ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX, X và khóa XI).
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ NĂM
15/11
Sáng
Dự họp UBND tỉnh để giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để thống nhất ý kiến, quan điểm giải quyết việc thu hồi 54.362,4m2 đất của Công ty Đầu tư XNK Đắk Lắk (này là Công ty cổ phần Đầu tư XNK Đắk Lắk).
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
Dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XXVI (2013 – 2018).
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
THỨ SÁU
16/11
Sáng
 
 
Chiều
Dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Cả ngày
Dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)

 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 05/11 đến 09/11/2018 ( 05/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 02/10/2018 ( 29/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 22/10 đến 26/10/2018 ( 21/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 15/10 đến 19/10/2018 ( 15/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến 12/10/2018 ( 08/10/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk