ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 24/12 đến 29/12/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
24/12
Sáng
Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại trường Trung cấp Buôn Ma Thuột.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ BA
25/12
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
26/12
Sáng
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ NĂM
27/12
Sáng
 
 
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để thống nhất các nội dung giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
28/12
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
THỨ BẢY
29/12
Sáng
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 17/12 đến 21/12/2018 ( 17/12/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến 14/12/2018 ( 09/12/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến 07/12/2018 ( 30/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến 30/11/2018 ( 26/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018 ( 19/11/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk