ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 25/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau:

Thứ nhất, về tổ chức đón Tết: thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về phục vụ Tết; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc của quý I/2018; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị; xây dựng và phân công tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, những gia đình nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết do địa phương tổ chức.

Thứ hai, về tổ chức thi hành án dân sự: Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết trước Tết các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2017 trở về trước, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết; chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án; không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thứ ba, về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về pháp luật; việc phổ biến, tuyên truyền cần gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội; kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách để người dân yên tâm, phấn khởi trong dịp Tết.

Thứ tư, về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân trước dịp Tết, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ khiếu nại bức xúc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức chu đáo việc tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trước Tết./.

H.C

Tin đã đưa
  • Thông báo mời tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý ( 07/02/2018 )
  • Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 06/02/2018 )
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ( 05/02/2018 )
  • Giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh ( 02/02/2018 )
  • Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh ( 01/02/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk