ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN LẮK Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  02/2019/QĐ-UBND Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Lắk về việc sửa đổi Điều 2, Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk. 20/06/2019
  01/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk 19/04/2019
  02/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch 61 tuyến đường giao thông đô thị tại thị trấn Liên Sơn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 31/12/2015
  01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trên địa bàn huyện Lắk 29/07/2014
  01/2014/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 09/01/2014
  06/2012/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Lắk 27/11/2012
  01/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Lắk nhiệm kỳ 2011-2016 25/05/2012
  01/2010/NQ-HĐND Về phát triển giáo dục mầm non huyện Lắk giai đoạn 2010 đến năm 2015 15/07/2010
  06/2008/NQ-HĐND Thông qua phương án đặt tên đường thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 10/01/2008
  07/2003/NQ-HĐND Phê duyệt việc hỗ trợ ngân sách cho Quỹ bảo trợ trẻ em 23/01/2003
  170/QĐ-UB Ban hành Quy định công tác xét duyệt khen thưởng về thành tích thực hiện các chỉ tiêu KT-XH hàng năm và các nhiệm vụ công tác khác 06/04/2001
  1